KALİTE POLİTİKAMIZ

KALİTE POLİTİKAMIZ
 Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,
 Sektöre ait, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,
 Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi, 
 Tüm çalışanlarda kalite, çevre ve iş güvenliği bilincini tesis etmeyi, 
 Firmamızın ve Türkiye'nin adını dünyaya daha çok duyurmak amacına hizmet etmek üzere, mevcut teknik, idari ve mali birikimlerimizi yurt dışına taşımayı
 En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,
 İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı,
 İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı Kalite Politikası olarak belirlemiştir.

DEĞERLERİMİZ
 Müşteri memnuniyetini sağlamak, müşteri düşüncelerine önem vermek,
 Başta çalışanlarımız olmak üzere ilişki alanımızdaki bütün bireylerde çevrenin korunması, iş güvenliği, ürün güvenilirliği, insan sağlığı gibi alanlarda farkındalık yaratarak hem yasal yükümlülüklere uyma bilincini hem de vicdani duyarlılığı geliştirmek,
 Güncel üretim ve bilgi teknolojilerini kullanmak,
 Katılımcı ve şeffaf yönetim prensiplerini uygulamak, konumu ve görevi ne olursa olsun herkesin kendisini uygun bir şekilde ifade edebilmesini teşvik etmek, faydalı fikirlerin ortaya çıkabilmesini sağlamak,
 Gelişim ve değişimin sürekliliğine inanmak ve her an öğrenilebilecek yeni ve iyi şeyler olabileceğinin farkında olmak.